Konstprofessor: att mörda människor kan vara konst

Det finns ingen gräns för den arrogans, ja, narcissism, som de statliga konsthögskolorna visar. På SVD-Brännpunkt skriver professor Gertrud Sandqvist att “vår uppgift är inte polisiär”. Om ett “examensarbete” är olagligt är det något konsthögskolorna inte ska bry sig om. Om vandalisering eller spelad sinnessjukdom ställer till det, ska man bara bedöma den “konstnärliga relevansen”.
I artikeln nämner hon “Amaltheamannen”, terroristen som sprängde en bomb på fartyget med samma namn. En brittisk arbetare dog och 23 skadades. Sandqvist tycks mena att mörda människor är konst. Om Amaltheamannen kunnat komma till henne och sagt: mitt bombdåd var konst, hade Sandqvist inte lagt några “etiska” synpunkter på det. Hon är ju inte polis…
På konsthögskolorna verkar all moral och allt förnuft ha upphört. Men inga så kallade konstnärer står över lagen.
Och när hon yrar om yttrandefrihet, skulle jag vilja fråga: vari ligger själva yttrandet när man slår sönder rutor i tunnelbanevagnar? Vad vill man ha sagt, när man spelar sinnessjuk och tar upp tid för vården från att vårda? Vad är budskapet? Det är ju enbart sabotage. Förakt för vår civilisation. Destruktiva krafter som förstör, inte bygger upp.
Det som retar mig allra mest är att dessa konsthögskolor bara kan hålla på tack vare skattefinansiering. Jag är med och finansierar Gertrud Sandqvist och hennes kriminella upptåg. Det borde inte vara så.
Varför ska skattebetalarnas surt förvärvade inkomster gå till dem som vill rasera samhället? Utan statsfinansiering fick de ägna mer energi åt att samla in medel till sitt konstintresse och kanske då skulle lära sig var gränsen går för vad konst kan syssla med.
Eller så här: eftersom konst ska vara fri enligt konsthögskolorna, är inte det som “produceras” på skattefinansierade konstskolor att betrakta som konst. Det är beställningsverk av staten. För att elevernas arbete ska vara konst, måste de skapas utan statliga mutor.
Alltså: befria konsten — dra in alla statsmedel till konsthögkolorna!
Se mer i bloggen: Befria Konstfack från skattepengarna iställetKonstnärlig frihet? Ja, fri från skattemedel!
 (Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen