Wanja klänger sig kvar vid LO-posten

Det är ju bara kosmetika när Wanja Lundby-Wedin meddelar att hon avgår — ur AMF:s styrelse. Men inte som LO-ordförande. Posten i AMF är ju bara en bagatell. Det är ordförandeskapet i LO det handlar om. Har hon förtroende att sitta kvar på denna för samhällsdebatten så centrala post?
Avgångskraven har ju gällt LO-posten, som DN rapporterar i Wanja lämnar AMF – men avgångskrav kvarstår:

LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin avgår från sin styrelsepost i AMF Pension. Men ett stort fackförbund kräver också hennes avgång som LO-ordförande, erfar DN.

Än är det oklart om hon ska lyckas med bedriften att klamra sig kvar vid LO-uppdraget. De fortsatta avgångskraven kan internt uppfattas som elaka, nu när hon symboliskt gjort avkall genom att lämna AMF. Det är nog denna chansen till att bli benådad som hon hoppas på.
Och inte mig emot. Det är ju om hon blir kvar i LO som hon kan bli Alliansens bästa valarbetare…
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , )

Rulla till toppen