Svenska folket ställer upp på bonusar

Samhällsdebatten har varit hätsk och otroligt uppskruvad mot allt vad bonusar och rörliga ersättningar heter. I medierna framstår det som att alla är emot, även de styrelseledamöter som beslutat om bonussystemen. Men idag kommer en opinionsmätning som visar att en majoritet av svenska folket förstår att rörliga ersättningar kan vara rimliga. PÅ DN-Debatt skriver Demoskop, Kritiserat bonussystem har klart stöd hos folket:

Trots frågans aktualitet och det höga tonläget i debatten är endast en av fyra (26 procent) av allmänheten emot prestationsbaserade ersättningar. En knapp majoriret (53 procent) anser att olika former av bonussystem är bra …
Undersökningen visar att det inte finns några avgörande skillnader i åsikter kring bonusar vare sig när det kommer till ålder, partipolitiska sympatier eller mellan kvinnor och män. Det enda som sticker ut är att ungdomar är mycket positiva till att popartister får höga löner – och att pensionärerna är lika kritiska till detsamma.
Allmänheten är således, i stort, för att personer som presterar väl ska ha en hög eller till och med en riktigt hög ersättning för sitt arbete.

Det här glädjer mig denna morgon. Svenska folket är klokare än vad många aktörer i samhället tror.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen