När ska svensk vård bli modern servicenäring?

Göteborgs-Posten rapporterar från en vårdmässa, Patienten har rätt:

Kunden har alltid rätt. Den inställningen får yrkesfolk i servicebranschen snabbt drillning i.
I vårdbranschen är förhållandet oftast det motsatta. Läkaren har alltid rätt. Den patient som dristar sig till att själv försöka ställa diagnos, löper risk att surt få ångra sitt tilltag.
– Trots allt tal om utveckling har det väldigt hänt lite. Vi sätter fortfarande vårdens organisation i centrum, inte patienten, sade Anna-Karin Eklund, ordförande för vårdförbundet …
Om vården betraktade patienterna mer som kunder än som objekt, skulle bemötandet bli ett annat och vården därmed betydligt bättre …
Beklagligt nog inser inte oppositionens Ylva Johansson (S) det. Under Vitalismässans avslutande ”EU-valsupptakt” förespråkar hon i stället starkare statlig styrning.

Socialdemokratins största misslyckande är att sjukvården sköts på ett sätt som mer liknar sovjetisk planekonomi än en modern servicenäring. Tänk vad mycket snabbare, lättare och smidigare de flesta skulle kunna få vård, om kunderna fick makten över vården genom en vårdpeng att placera i ackrediterad vårdgivare. Då skulle patienten plötsligt bli kund på riktigt. Då skulle vårdgivarna bli angelägna om att tillmötesgå sina kunder, så man inte förlorar dem och deras vårdpeng.
En del läkare och annan personal i vården begriper inte att de är till för patienten — inte tvärtom. Med en vårdpeng rättar vi till maktförhållandet. Då tvingas läkare och andra inse vem som ska stå i fokus för vårdorganisationen.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , )

Rulla till toppen