Imagebyggaren Schlingmann (M)

Idag talar partisekreteraren Per Schlingmann på Moderaternas kommunala rikskonferens i Örebro. Av hans anförande framgår vilken bild han vill skapa av Moderaterna inför såväl EU-val som riksdagsval:
M som det ansvarstagande, pålitliga, trygga och statsbärande partiet i Sverige.
Och han hamrar in budskapet effektivt:

För det är genom att investera i ansvarstagande och långsiktighet som vi lägger grunden för ett bättre Sverige på andra sidan lågkonjunkturen. Det är också så som vi lägger grunden för moderata framgångar i valen 2010 och 2014 …
Det finns en dimension som har blivit ännu viktigare i det läge vi befinner oss i och det är rättvisa. I tider när det svenska samhället möts av påfrestningar måste vi hålla ihop och agera gemensamt. Sverige är inte bara ett land befolkat av individer och familjer. Vi är också ett samhälle.
Ett samhälle som håller ihop. Ett samhälle där människor bidrar efter förmåga. Och ett samhälle där vi inte skor oss på varandra.

Att han läser den här bloggen framgår också när han förtydligar kontrasten mellan ansvarstagande moderater och oansvariga socialdemokrater:

Jag blir oroad när jag hör Östros, Sahlin och Ulvskog. De har övertagit Lars Werners gamla sedelpress som stod i VPK:s källare och som alltid kunde slås på när nya utgifter skulle utlovas. Nu står den uppenbarligen på Sveavägen 68 och Ibrahim Baylan är förste operatör.
Den går nu för högtryck. Bara häromdagen kom förslag som kostade sex nya ofinansierade miljarder.

Utifrån hur den svenska politiska opinionen ser ut är detta riktigt, riktigt smart. Men samtidigt är det väldigt, väldigt ospännande. I och för sig är det kanske inte spänning som väljarkåren efterlyser mest när det är internationell lågkonjunktur.
Schlingmanns tal visar att opinionsbildare utanför partipolitiken kommer att ha ett ännu tyngre ansvar för att påverka svenska folkets värdegrund i mer frihetlig riktning, så att borgerliga politiker i framtida val kan stå för mer än ”välfärdens kärna”.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , )

Rulla till toppen