Amerikanska HD-domare ifrågasätter Shakespeare

Mysteriet kring levnadsödet för världens kanske bäste dramatiker och författare, William Shakespeare, slutar aldrig att förundra samtiden. Fanns Shakespeare? Och om så, var det verkligen han som höll i pennan?
Nu har en ny auktoritet tagit sig an uppgiften att bevisa att det inte var Shakespeare som skrev: John Paul Stevens, domare i USA:s mäktiga Högsta domstol. Han hävdar att den som skrivit dessa verk måste varit insatt i det högre samhällslivet. Och de som fanns där efterlämnade privat brevkorrespondens och andra skrev om personerna i denna miljö. Men av och om Shakespeare finns ingenting bevarat. Det är ett bevis på att han inte fanns, menar Stevens enligt Wall Street Journal i Justice Stevens Renders an Opinion on Who Wrote Shakespeare’s Plays:

88-årige domaren Stevens, som ofta leder vänsterflygeln inom domstolen, säger att han blev intresserad av Shakespeare när han besökte världsutställningen i Chicago 1933, där flera pjäser framfördes i en kopia av Globe Theater i London … Han menar att de verk som tillskrivs Shakespeare egentligen skrevs av 1600-tals earlen i Oxford, Edward de Vere. Flera domare menar att Stevens kan ha rätt.

Snacka om annorlunda perspektiv. En 88-åring som inte bara är i aktiv tjänst, utan är en av det amerikanska samhällslivets mäktigaste, deltar inte bara i att döma i de mest komplicerade tvistemålen, utan utreder också kulturhistoriens större gåtor.
Vi har ju diplomaten Sverker Åström som är 94, men han intar ju rollen som en aktiv pensionär och upprätthåller inte någon betydelsefull maktposition.
Hur är det då med Shakespeare? Om det skulle vara en pseudonym är det en som varit väldigt uthållig…
(Andra intressanta bloggar om , , , )

Rulla till toppen