Mer balanserat om upphovsrätt och skapande

I fildelningsdebatten är det svart och vitt på ett sätt som svårt skadar möjligheterna att föra en resonabel diskussion om hur kulturskaparna ska kunna få betalt för sitt arbete.
Skiv- och filmbolag driver rättigheterna in absurdum. Pirater agerar medvetet för att göra det omöjligt för musiker, skådespelare och författare att leva på sin kreativitet.
Ett mer balanserat inlägg står Wikimedia-företrädarna i Sverige för på SVD-Brännpunkt idag, Upphovsrätten är bra för skapande. De håller med om att upphovsrätten är viktig och förstår att kulturskapare måste kunna få betalt för sitt arbete, samtidigt pekar de på brister i nuvarande upphovsrätt och den utveckling i fel riktning som nöjesindustrin driver politikerna till:

Idag har konstnärliga verk skydd till 70 år efter upphovspersonens död. Ett foto av konstnärlig art som togs 1925 av en fotograf som dog 1977 och som inte har något kommersiellt men historiskt värde kommer alltså inte att bli fritt tillgängligt förrän 2047.
En väldigt liten del av det skyddet ger fotografen möjligheter till försörjning och en väldigt stor del av det innebär ett hinder för andras skapande. Att en bättre balans är möjlig finns det gott om bevis för.

De pekar pckså på det orimliga i EU-parlamentets diskussion om att förlänga skyddet för musikaliska framföranden till 95 år.
Jag instämmer. Upphovsrätten borde istället kortas. Den borde inte vara längre än för patent, vilket betyder 20 år från publicering. Under dessa 20 år kan upphovsmän tjäna pengar på det man skapat. Därefter tillhör skapandet vårt kulturarv och bör vara öppet och tillgängligt för att inspirera, lära och underhålla i så hög grad som möjligt.
En invänding har jag dock mot debattartikeln: De skriver: ”Skyddet som upphovsrätten ger är viktigt och bra. Att ingen utan din tillåtelse ska kunna sälja din bok, film eller musik för att tjäna pengar är självklart.” Men upphovsrätten omfattar mer än rätten att ”sälja” — den omfattar rätten att sprida. Det kan inte bli tillåtet med ”ideell” fildelning (under den tid upphovsrätten gäller), eftersom det förstör upphovsmannens möjligheter att sälja och leva på sitt skapande.
Jag vet inte om detta var en medvetet lurig formulering, eller en oavsiktlig otydlighet. Det förtar något av kvaliteten och seriositeten i artikeln. Menar de allvar med omsorgen om upphovsmännen?
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen