Hushållen har ökat sparandet med 400 procent

En förklaring till den snabbt fallande konjunkturen är att finanskrisen fått svenskarna att hålla igen med konsumtionen för att istället spara, rapporterar E24 i Hushållen sparar allt mer:

Hushållens finansiella sparande var 38 miljarder kronor under fjärde kvartalet. Det skriver SCB i Finansräkenskaperna för fjärde kvartalet. Det är ett högt sparande som kan jämföras med 9 miljarder för samma kvartal 2007. Det finansiella sparandet räknas fram som nettot av de transaktioner av finansiella tillgångar och skulder som sker under ett kvartal.

Det är naturligtvis bra att hushållen, som i Sverige har betydligt mindre sparande än andra hushåll i västvärlden, börjat tänka på att ha egna reserver. Bästa tryggheten man kan ha inför oförutsedda händelser är eget sparande. Då har man makt över sin egen situation.
Men att alla börjar spara samtidigt och just när konjunkturen vänder nedåt, skakar om ekonomin.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , )

Rulla till toppen