Synen på vinst i välfärden släpar efter

Om någon ber mig bevisa hur starkt grepp socialismen ännu har om svenskarna, är valet lätt: säg vinst i vård, skola och omsorg och väldigt många blir tveksamma, misstänksamma och rent av fientliga.
När det gäller vinst i just mjuka servicesektorer reagerar många med ryggmärgen. Där, plötsligt, blir vinst något suspekt. För mig bevisar det att man inte förstår vad vinst är — tecken på effektivitet, gott ledarskap och smart produktion. För självklart i marknadssammanhang är att kunder som inte uppskattar verksamheten byter till annan producent. Därmed försvinner de lätta vägarna att tjäna pengar genom att spara. Den som snålar på fel sätt, förlorar sina kunder.
Men när du går på restaurang, då? Fortsätter jag. Går du på en restaurang som inte levererar kvalitet för priset? Nej, självklart inte, blir svaret. Och restaurangverksamhet är en del av servicenäringen i lika hög grad som vård, skola och omsorg.
Visst är välfärdstjänsterna mer omfattande och komplicerade, men inte mindre ”farliga”. Matförgiftning, bristande hygien, farliga ingredienser i dåliga fabrikat kan ställa till ett elände. Ändå är det ingen som förespråkar att alla restauranger ska drivas av landstingen.
Missgrepp avslöjas i ett öppet samhälle och den som missköter sig förlorar kunderna. Staten har också en roll som kontrollant och tillståndsgivare. De som använder välfärdstjänsterna har samma möjlighet att informera omgivningen om vilka verksamheter som sköts väl.  Det är ju faktiskt bara så här en verklig kvalitetsgranskning kan ske brett och kontinuerligt.
Men det finns en falsk trygghetstillit till det offentliga. Stat och kommun anses av många svenskar vara mer pålitliga än marknaden. Det är ett utslag av socialism.
Ystads Allehanda tar upp frågan i dagens ledare, Enögd syn på vinst:

Liksom med vården och omsorgen är privata vinster i skolan ett rött skynke för många offentliga beslutsfattare och företrädare för intresseorganisationer. Sålunda är vårdpersonalens främsta företrädare ofta skeptiska till vinster inom sjukvården … Tyvärr bygger inställningen på enögdhet och ett begränsat perspektiv …
Varför förbudet mot vinster ska begränsas till själva skoldriften och inte till den omfattande omkringverksamheten är därför ett mysterium. Självklart låter det fint att hävda att en eventuell vinst i en privat driven friskola ska återlämnas till kommunen. Men att påstå det samma om byggbolaget som uppförde skolan, firman som installerade slöjdsalen och skolbiblioteket eller företaget som levererade läroböckerna visar hur komplicerat det kan bli när man vill göra det lätt för sig.

Här finns mycket opinionsbildning kvar att göra. I denna fråga gäller fortfarande 1968-åsikterna.
(Andra om , , , , , , ,, , ,, , , , , , , , i)

Rulla till toppen