Höga skatter ger stor svart sektor

I dag publicerades rapporten ”Ska det vara vitt eller svart?” om drivkrafterna bakom den svarta sektorn. Den är skriven av Erik Norrman vid Lunds Universitet. I samband med publiceringen har Svenskt Näringsliv låtit göra en opinionsundersökning om hur svenska folket ser på svartarbete, Majoritet anser att höga skatter ger stor svart sektor:

En majoritet av svenskarna, 52 procent, anser att höga skatter leder till en större svart sektor. Det visar en opinionsundersökning som Novus Opinion gjort …
– Kontroller för att stävja fusket är ett viktigt inslag, men vi måste också ta i själva grundproblematiken. De höga skatterna och i synnerhet de höga skatterna på arbete ger allvarliga effekter som skattefusk och svartarbete, säger Johan Fall, skatteexpert på Svenskt Näringsliv

Den här aspekten ofta glöms bort i debatten. Ju högre skatterna är, desto lönsammare blir fusket. Och ju högre skattetrycket är, desto sämre legitimitet har det. Höga skatter är som att leka med elden. De kan få allvarliga konsekvenser för den allmänna respekten för lagar och regler.
(Andra intressanta bloggar om , , , , )

Rulla till toppen