Demoskop om svenska folkets politiska identitet

Demoskop har gjort en annorlunda opinionsmätning och utöver partisympatier frågat efter hur folk definierar sig ideologiskt. Med denna mätning påpekar Barometern i dagens ledare att Kristdemokraterna har en stabil väljarbas — om de bara vågar vara konservativa, Vara smörklick i stekpannan hjälper inte kd:

Resultatet är att sympatierna [för KD] nu sjunkit under fyraprocentsgränsen. Det är knappast ”vet ej”-gruppen som väljer andra alternativ, för ”vet ej” är snart det enklaste svaret på frågan var kristdemokraterna står i olika frågor. I stället är det med största sannolikhet partiets kärntrupper som börjat undra varför de ska stödja borgerlighetens diffusa snällister […]
Till och med bland de yngsta och minst borgerliga åldersklasserna i undersökningen finns det en bas på sex-sju procent tydligt konservativa.

Demoskops mätning ser ut så här när det gäller hur respektive partis väljare får svara på om de ser sig som socialist, socialdemokrat, liberal, konservativ, ingen av dem eller vet ej.

Här framgår att det finns en konservativ väljarbas, som idag inte har någon självklar hemvist eftersom alla partier tävlar om att ligga i mitten. En som ser möjligheter är KDU-ordförande Charlie Weimers som i sin blogg skriver om en Ny kristdemokrati:

Kristdemokrater måste också bekanta sig med “personligt ansvar” som begrepp, inte minst eftersom partiet riskerar att falla i fällan att förorda ett samhälle “där hälften är obligatoriskt och resten förbjudet“, för att citera Göran Hägglund. “Sluta försvara välfärdsstaten” skrev min företrädare Hans Åström-Eklind (förbundsordförande 1992-96) på DN-debatt 1994. Uppmaningen är lika aktuell idag. Vi måste vaccinera oss mot sosseri.

Kristdemokraterna borde nog lyssna på sitt ungdomsförbund…
Samtidigt ska utfästas en varning för begreppen, något som nyligen togs upp här i bloggen, Därför duger inte ‘höger’ och ‘vänster’ längre, och som Anders Edwardsson tar upp i Begreppsförvirring.
Men att fler idéströmningar än socialliberalism behövs — och framför allt — efterfrågas av väljarna, är en insikt som uppenbarligen har svårt att tränga in i partipolitikens slutna kretsar. 
(Andra om , , , , , , , , , , , , i)

Rulla till toppen