Därför duger inte ‘höger’ och ‘vänster’ längre

Hur ska man göra politiska och ideologiska skillnader begripliga? Jag har gillat höger-vänterskalan eftersom den verkligen förenklar bilden. Men i takt med att de gamla motsättningarna mellan planekonomi och marknadsekonomi hamnat i skuggan för nya totalitära tendenser, som islamsk fundamentalism, blir höger-vänter alltför enkelt.
I den nya bok som Anders Edwardsson kommer att presentera 25 mars, En annorlunda historia, och som han så smått börjat diskutera på bloggen svensk histora, har han med en intressant ny graf över den ideologiska kartan (klicka för större bild)

Edwardsson anger flera skäl till varför den traditionella höger-vänsterskalan är felaktig:

I takt med att radikaler (kommunister, socialister, socialliberaler) under 1900-talet kunde genomföra sina reformplaner i form av regleringar, skattehöjningar, förbud och annat blev dock begreppen allt mer otidsenliga. Och i takt med detta blev ”vänstern” också allt mer konservativ (i meningen förändringsovilliga), medan ”högern” blev allt mer angelägen om att åstadkomma förändringar (i form av avregleringar, skattesänkningar, etc).

Ja, och att vänstern hittar så många beröringspunkter med fundamentalistisk islam framgår ju i den nya grafen: man är för statligt auktoritärt tvång och kollektivets makt före individens frihet.
I Amerika finns flera politiska quiz på internet, där man genom att svara på ett antal enkätfrågor får fram sin position i grafer som denna:

Den är formad utifrån det kulturkrig man haft i USA på senaste årtionden och som har handlat om abort, vapen och gayrättigheter. Nu ser det ju ut som att USA går tillbaka till en ekonomisk huvudfåra i den ideologiska striden mellan de som tror på en stor stat och de som ser staten som ett problem.
Men vart är vi på väg i Sverige? Jag tror vi kan få en ökad tyngd för moraliska frågor — vilket ansvar och vilken frihet klarar den moderna människan av? Bör familjer och civilsamhälle ta ökat ansvar när livsdrömmarna blivit så mångfacetterade som i Sverige? Betyder det i så fall att moralfrågor för individen blir viktigare än när staten tog allt ansvar och individen kunde strunta i alla andra?
Ja, det är kanske så att den gamla höger/vänsterdimensionen förvirrar mer än den klargör. I så fall behöver vi en ny karta. Edwardsson presenterar ett förslag. Finns fler?
(Andra om , , , , , , , , , , , , i)

Rulla till toppen