Asymmetriska regioner

Nya Wermlands-Tidningen skriver klokt om ”regionaliseringen”, detta frenetiska kartritande som upptar så många politiker som sucktar efter nya arvoderade uppdrag, Bromsa regiondiskussionerna:

I sig är det inget fel på att regioner, län och kommuner får mer att säga till om, men det är ingalunda något som det krävs storregioner till. Det har även regeringen insett nu när de beviljat lilla Halland och Gotland status som ”regionkommuner”. Att man accepterat principen om asymmetri – som går direkt emot ansvarskommittén – välkomnas även av politiker från storregionen Skåne.
Alltså kan man mycket väl tänka sig att Värmland, som är ett naturligt avgränsat, såväl kulturellt som historiskt, landskap kan bilda en egen så kallad ”regionkommun”. Kan Halland så kan väl vi, och vi slipper att sväljas upp av en redan alldeles för stor och onaturlig mastodontregion i form av Västra Götaland.

Man kan hoppas att Värmland har lika insiktsfulla politiker som tidningsredaktörer…
(Andra intressanta bloggar om , , , , , )

Rulla till toppen