Svenska staten vill börja censurera internet

Internet är en frihet som stör förmyndarna i staten. Att försöka ta makten över internet är något oerhört lockande för dem som vill styra andra människors liv. Och nu har staten börjat tänka i tankar av att censurera internet. Visserligen startar man med sina egna anställda. Regeringskansliets personal, inklusive UD, anses inte vuxna nog att själva avgöra vad man söker på internet. Nej, det måste regleras! DN rapporterar om censuraktiviteter i Nätblockad upprör på departement:

I höstas beslutade chefen på regeringens förvaltningsavdelning, Jan Landahl, att ett system för att blockera internetsidor ska införas. Det berör alla som arbetar inom departementen, cirka 5.000 personer. En arbetsgrupp har arbetat fram ett förslag på hur blockeringen ska gå till och vilka typer av webbplatser som ska svartlistas …
”I våldskategorin ingår verkliga eller efterliknade bilder eller texter som porträtterar, beskriver eller förespråkar fysiskt våld mot människor, djur eller institutioner (t ex: skildringar av krig…).”

Om detta går igenom, kommer naturligt vi medborgar snart att censureras. Om inte regeringskansliets personal är vuxna nog, är naturligtvis inte vi andra det heller. Partierna kommer säkert att kasta sig över denna läckra, nya möjlighet att få lägga sig i och ta makten över medborgarnas liv.
Ska Sverige gå Kinas väg? Det gäller att se upp. Förmyndarmentaliteten är stark i detta land. Man gör ju detta ”för allas bästa”…
Detta är en betydligt viktigare fråga att bevaka ur medborgarsynpunkt än FRA:s signalspaning.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen