S: Bra med sänkt skatt på arbete – i Danmark

I Svenska Dagbladet skriver PJ Anders Linder om ny skatteutredning i Danmark:

Förre skatteministern Carsten Koch (S) har utrett det danska skattesystemet på uppdrag av Anders Fogh Rasmussens borgerliga regering. I sin slutrapport, som presenterades igår, föreslår Kochs Skattekommission att den högsta marginalskatten ska sänkas från 63 till 55 procent, samtidigt som brytpunkten höjs så att färre drabbas. Skatten sänks även på lägre inkomster. Socialdemokraternas partiledare Helle Thorning-Schmidt säger att det är angeläget med sänkt skatt på arbete och att det är rätt av kommissionen att ta ett stort grepp på skattesystemet.

Linder konstaterar:

De danska socialdemokraterna … understryker vikten av sänkt skatt på arbete och jämlik fördelning – och man gör inte det minsta utfall mot sänkningen av den högsta marginalskatten. Något mer konstruktivt kan man inte gärna begära av ett oppositionsparti till vänster.

Men i Sverige är tongångarna helt annorlunda. Här brännmärker Mona Sahlin alla skattesänkningar som orättvisa, även om de betydande skattesänkningar som jobbskatteavdraget inneburit framför allt gynnat låginkomsttagarna.
Det är naturligtvis förklaringen till att Alliansen inte vill avskaffa värnskatten, som är en extraskatt på höginkomsttagarna. Ett avskaffande skulle inte ge mindre skatteintäkter — sänkningen i procent skulle kompenseras med att folk arbetar mer och därför betalar mer i skatt. Ändå skapar socialdemokraterna ett klimat där detta blir omöjligt.
Det visar hur långt ut på vänsterkanten som de svenska socialdemokraterna rört sig. Socialdemokraterna har ingenting med mitten, eller ”lagom”, att göra. Partiet finns långt ut på flanken.
(Andra intressanta bloggar om , , , )

Rulla till toppen