Medierna för terroristernas talan

En mycket läsvärd artikel står Lennart Berntson för i nya numret av Axess, Medier för terrorns talan:

Rapporteringen från Gaza domineras av ett språkbruk som fullständigt saknar proportioner och syftar till att demonisera Israel och ogiltigförklara dess rätt till självförsvar …
Hamas liksom Hizbollah är i själva verket spjutspetsen i en religiöst, nationalistisk och uttalat rasistisk extremism som det senaste årtiondet vunnit allt större framgångar i den arabiska världen. Det är en reaktion som ser det judiska folket som ett främmande och ondskefullt element i Mellanöstern och – precis som Hitler en gång – hotar judarna med fysisk utplåning. Det är riktigt att Israels fiender idag inte kan sätta sitt hot i verket, men ingen vet vad som kan hända imorgon. Det är därför obegripligt att stora delar av medierna och det politiska etablissemanget i Sverige inte inser det allvarliga i Israels belägenhet.
Precis som pressen på 1930-talet i hög grad tonade ned nazisternas extrema antisemitism, bagatelliseras idag den fara Hamas, Hizbollah och bakom dem Iran, utgör mot Israels långsiktiga existens. I ett avseende är dagens situation till och med värre. Det hade varit fullständigt otänkbart för Per Albin Hansson och Richard Sandler att på 1930-talet ansluta sig till en demonstration dominerad av de nazistiska svastikafanorna, men Mona Sahlin och Jan Eliasson tvekade inte att lördagen den 10 januari 2009 i Stockholm delta i en antiisraelisk demonstration, som under Hamas och Hizbollahs flaggor skanderade ”död åt Israel”.

Ja, historien går igen. Redaktionerna kryper för de totalitära krafterna, istället för att avslöja dem för vad de är.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , ,, ,
)

Rulla till toppen