Mattias Gardell omfamnar nazisympatiserande muslimer

Det är sanslöst att se hur islamologer som Mattias Gardell och andra försöker använda akademisk täckmantel för att sabotera en viktig debatt och analys om radikalisering bland muslimer i Rosengård och annorstädes.
Magnus Ranstorp vid Försvarshögskolan avslöjar idag Gardells och andra isalmologers verkliga bevekelsegrunder i SVD-Brännpunkt, Diskutera sakfrågan om Rosengård istället:

Är då Gardell en omdömesgill och trovärdig källa när han uttalar sig om islam, radikalisering eller andra forskare på området? Han har i sin bok Bin Ladin i våra hjärtan omfamnat den kände predikanten – och även senare erkänd som Hamas andlige ledare – Yusuf al-Qaradawi som en företrädare för wasatteya – ”den islamiska mittfåran”. Gardell kallar detta ”folkhemsislamism” som sägs motsvara ”ett slags socialdemokrati, om än med moralkonservativa inslag”.
Denne al-Qaradawi är enligt frågespalter på websidan IslamOnLine för att muslimska kvinnor måste bära slöja, för kvinnlig omskärelse, för att kvinnor ska underordnas mannen och där denne med våld kan tillrättvisa henne samt att hon inte ska lämna hemmet utan manligt sällskap (såvida det inte rör sig om martyrbombningar).
al-Qaradawi menar vidare i uttalanden för tv-kanalen al-Jazeera att Allah förde fram Hitler och hur denne ”satte judarna på plats” och att därmed ”gudomlig rättvisa” utmättes.
Är detta som en kommentator nyligen frågade sig ”en man i islams mittfåra”, eller ”en socialdemokrat med moralkonservativa inslag”?
Gardell vill nu att han och hans likasinnade ska ges i regeringsuppdrag att studera radikaliseringen … Det är inte svårt att tycka att det är som att låta inbrottstjuven ge synpunkter på hur villalarmet ska vara utformat.

Mattias Gardell och andra går extremisternas ärenden. De är språkrör för rasistiska, antidemokratiska och förtryckande krafter.
Se mer: Lägg inte locket på om Rosengårds extremism, Svensk ‘enklavisering’, Liberalism kräver assimilering.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen