Konstnärlig frihet? Ja, fri från skattemedel!

I huvudledaren skriver Dagens Nyheter om tilltagen från Konstfack, Genombrottets gräns:

Konstfackselev klottrar ned en t-banevagn, en annan spelar sjuk på en psykakut. Konstfacks ledning har en del att förklara. Men lämna politikerna utanför …
Ty dagens konstliv har till en del sin spets mot samhället, dess givna värderingar, våra invanda uppfattningar och vår vanesyn … Just osäkerheten, glidningen i vår uppfattning, är konstnärens avsikt; verken blir därmed inte entydiga. Det gäller också när de är klart provokativa …
Just nu ifrågasätts Konstfacks syn på elevernas frihet att ta samhällsresurser i anspråk. Den diskussionen behöver föras i skolan och det utan hot om repressalier i form av minskade anslag eller dylikt.

Helt fel. Konstnärlig frihet betyder absolut inte att skattebetalarna ska finansiera vandalism och sabotage av sjukvården. Frihet betyder inte att man kravlöst kan begära att andra ska finansiera de dumheter man håller på med. Tvärtom kränks min frihet att behålla de inkomster jag arbetat ihop, om jag tvingas betala skatt som Konstvack använder för att vandalisera det samhälle jag lever och verkar i.
Om man nödvändigtvis ska vandalisera i konstens namn får man göra det med egna pengar — inte med skattebetalarnas!
Frihet existerar bara under personligt ansvar. Detta bryter Konstfack emot dubbelt upp. Att begå vandalism av annans egenom är ett brott, inte en frihet. Att dessutom göra det medan man är försörjd av skattemedel är att missbruka det grundläggande samhällskontrakt som vi medborgare ingått när vi accepterar att underställa oss demokratiskt beslutade lagar och tvångsmässigt låter oss beskattas.
Den form av konstnärlig frihet som Konstfack bedriver har skattebetalarna ingen som helst skyldighet eller ansvar att bekosta! Och jag säger: Nej, tack! Dra in vartenda skatteöre från det här dårhuset.
Se också Mathias Sundins artikel i Newsmill: Min Facebook-grupp “Inga mer pengar till Konstfack” har blivit en folkrörelse.
(Andra intressanta bloggar om , , , , )

Rulla till toppen