Het utrikespolitisk debatt på Linköpings universitet

Förra veckan besökte jag Utrikespolitiska studentföreningen vid Linköpings universitet. I deras tidning Utpost finns nu referat från föredraget och en kort YouTube intervju med mig: Varför George W Bush är förträfflig.

Frågestunden efteråt blev både rapp och stundtals hätskt. Bland de mer utmärkande svaren var när Erixon fick exemplifiera hur Bushs har varit banbrytande i den meningen att han gjort upp med de gamla amerikanska struktuerna och nämner att han av Nixons och Kissingers arvtagare anses bedriva en farlig politik för Amerika. Det är denna omläggning Erixon återkommer till ett otal gånger. Kanske menar Erixon att det just är därför att Bush banade vägen för en ny sorts utrikespolitik som han kommer att gå till historien som en stor president.

Det är alltid intressant att föra diskussion om internationell politik. Särskilt om den kan fokuseras på de stora dragen, de övergripande värderingarna. Detta istället för att fastna i enskilda detaljer, för jag menar att utrikesdebatten ofta går förlorad just därför att den har en tendens att just hänga upp sig på enskildheter. Ordstävet ”Man ser inte skogen för alla träd” passar ofta in på diskussion om internationell politik.
Jag förstod att många av de cirka 120 deltagarna blev djupt provocerade av mitt föredrag, och det blev, som framgår av referatet, ibland intensiva meningsutbyten under frågestunden. Men jag blev imponerad av utrikespolitiska studentföreningen och dess medlemmar, eftersom vi inte för en sekund avvek från att argumentera i sakfrågor. Det är så debatt ska bedrivas — med respekt för olika åsikter. Det var med andra ord en både givande och lyckad kväll.
(Andra intressanta bloggar om , , ,, , , , , , ,, , , , , )

Rulla till toppen