Hillary Clinton i Kina: viftade bort mänskliga rättigheter

USA:s nya utrikesminister Hillary Clinton får hård kritik på ledarplats i Washington Post, The secretary of state underestimates the power of her words:

Hillary Clintons säger att hon bara ”sa det uppenbara” när hon tonade ner betydelsen av de amerikanska påtryckningarna mot Kina om mänskliga rättigheter under hennes besök där i helgen. Faktum är att hennes uttalande undergräver betydelsen av vad en utrikesminister säger i sådana ärenden, och deras möjlighet att påverka livet för människor som kämpar för yttrandefrihet, religionsfrihet och andra grundläggande mänskliga friheter i länder som Kina.
Clintons antydan om att amerikansk argumentation för mänskliga rättigheter kan ”störa” samarbete på andra områden är omdömeslöst.

Tidningen påpekar att samarbete Kina-USA om Nordkorea och handel inte alls försämras om USA står upp för frihet. Men att, som Clinton nu gjort, tona ner dessa värderingar kan få allvarliga konsekvenser för dissidenter och oliktänkande:

Det kan få regimen att känna sig mindre påpassad i dess förföljelse av medborgarrättsrörelser som den nyligen bildade Charter 08, vars manifest till förmån för demokratiska reformer har signerats av tusentals kineser.
Clintons uttalande har en effekt: det demoraliserar tusentals av demokratikämpar i Kina och det kommer att få många andra runt om i världen att undra om var USA:s nya administration står i dessa frågor.

Det är ord och inga visor från Washington Post. Barack Obama och Hillary Clinton bryter nu med George W Bush om att i alla lägen försöka flytta fram positionerna för värderingar om demokrati och frihet i världen. Istället vill den nya amerikanska regeringen ställa sig in hos diktaturregimer. Det är tragiskt.
(Andra intressanta bloggar om , , ,, , , , )

Rulla till toppen