Fd LO-bas: medlemmar väljer Alliansen före MP och V

I en debattartikel varnar Mettallarbetarfackets förre ordförande Göran Johnsson för konsekvenserna av det rödgröna samarbetet: Sahlins sammarbete stort hot mot partiet:

Det går inte att både kravlöst ge män­niskor mer ledighet och samtidigt hävda att man vill satsa på att löntagarna ska förbättra sin kompetens. Är Miljö­partiet berett att släppa kravet på ett friår mitt i livet till förmån för att utveckla löntagarnas kompetens?

En högst intressant frågeställning. Liksom denna:

Det är bra att Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill främja energieffektivisering, minska beroendet av fossila bränslen och bygga ut förnybara energianläggningar. Men det går inte att göra allt på en gång, man måste också bejaka energikällor som för överskådlig tid kommer att betyda mycket för vår energiförsörjning.
Är Miljöpartiet och Vänsterpartiet be­redda att se kärnkraften som en framtida energikälla eller kan man tänka sig att Socialdemokraterna träffar en överenskommelse med alliansregeringen om energin om man kommer till olika ståndpunkter?

Johnsson pekar på just de områden som kan vara de centrala skiljelinjerna i nästa val, 2010: Mer flumm eller mer arbete?
Såväl arbetslinjen och energipolitiken är starkt förknippade med vilken grundläggande moraluppfattning och livsstil man har. De som anser att var och en är förpliktad att försörja sig själva i första hand och inte leva på bidrag, delar förmodligen också uppfattningen att arbetsmarknaden inte ska sinkas av energibrist eller onödigt dyr energi.
Här växer två tydliga alternativ fram: ett som står för arbete, välstånd och ansvar (Alliansen) och ett som står för flumm, drönartillvaro och bidragsberoende (rödgröna).
Gissa vilket jag håller på… Och som jag är säker långt mer än hälften av väljarkåren tror på.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen