LO bluffar om tidsbegränsade anställningar

I en rapport från LO-facket som fått stor spridning hävdas att otryggheten på arbetsmarknaden försämrats eftersom antalet tidsbegränsade anställningar ökat. Men Dagens Nyheter avslöjar att LO bluffar, Är rapporten sann?

Att ökningen beror på att fler kommit ut i arbete var inget LO valde att berätta. Inte heller det faktum att de tidsbegränsade anställningarna minskat i förhållande till antalet personer i arbetskraften. Tillsvidareanställningarna har ökat mer än de tidsbegränsade när allt fler fått arbete. LO borde jubla.

När journalister ifrågasatte LO:s tolkningar av svaren, då säger rapportförfattaren att de intervjuade ”kanske inte vetat vad de svarat på”. Alltså: LO antyder att arbetare är dumma i huvudet och ingenting begriper.
LO vill ge sken av att de som är tidsbegränsat anställda inget hellre önskar än en fast anställning. Men det är inte sant. LO:s egen studie visar, att bara hälften av de icke-fackligt anslutna arbetarna i studien vill byta sin tidsbegränsade anställning mot fast anställning. DN ger en logisk förklaring:

I Sverige är det, enligt siffror från Högskoleverket, 322.000 som läser på högskola. Nästan alla arbetar extra. Åldersspannet i den stora gruppen med tidsbegränsade anställningar sträcker sig från 16 till 24 år, vilket betyder att det där också borde finnas ett inte obetydligt antal extraknäckande gymnasister.

LO gör alltså gymnasister till offer för en otrygg arbetsmarknad, när statistiken i själva verket visar att det finns flexibilitet och möjlighet för studerande att göra en insats och tjäna lite pengar under studietiden — precis så som det bör vara.
Att förbjuda tidsbegränsade anställningar skulle vara sämre för alla: för arbetsgivare och för dem som vill tjäna lite pengar. Socialismen är, som alltid, inriktad på att göra samhället fattigare. LO vill inte bidra till välstånd. Deras ideologiska skygglappar gör dem bakåtsträvande. Det är kapitalismen som ger människor friheten att sträva framåt. Befria arbetsmarknaden från arbetsrätten och vi får ännu många fler möjligheter till sysselsättning.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen