EU: Obamas politik livsfarlig för världsekonomin!

Ja! Nu gör Europeiska unionen det den är skapad för: försvarar frihandel. Kommissionen går idag till frontalangrepp mot Barack Obamas och demokratiska partiets protektionstiska politik i det stimulanspaket som antagits i representanthuset, men som senaten ännu inte behandlat.
EU ger svidande kritik mot Obama för den uppenbara protektionism som nu lanseras, rapporterar BBC i EU attacks ’Buy American’ clause:

”Vi anser att den här politiken sätter ett mycket farligt prejudikat i en tid när världen möter en global ekonomisk kris”, säger EUs Washingtonambassadör.

President Obama tänker leva upp den frihandelsfientliga politik som han levererade under valrörelsen, men som många europeiska liberaler hoppades att han ljög om. I det aktuella stimulanspaketet finns tydliga uppmaningar till protektionism, det som så fundamentalt förvärrade depressionen på 1930-talet. BBC rapporterar:

EU har ökat påtryckningarna mot USA i syfte att upphäva den klausul om ”Köp amerikanskt” som finns med i det ekonomiska stimulanspaket som behandlas i kongressen.
Klausulen syftar till att endast amerikanskt järn, stål och andra varor används i de statliga projekt som ingår i paketet.
En talesperson för EU-kommissionen säger att det är ”värsta tänkbara signal” som Obama-administrationen kan skicka ut.

Exakt. Risken är nu överhängande att den amerikanska vänstern kommer att köra världsekonomin i botten. Alla politiker tvingas till att tala för det egna landets varor, och krav på tullar och handelshinder kommer att växa. Världen kommer att stänga.
Och tacka Barack Obama för det.
Om John McCain hade valts till president hade vi inte befunnit oss på randen till ett globalt handelskrig.
Låt oss hoppas att förnuftet ska segra över vänsterns förfelade egoistiska reflexer. Men om det brakar lös, ska det inte råda någon tvekan om vem som bär ansvaret.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen