Demokratisk gryning i Irak, islamister förlorade valet

Svenska medier censurerar systematiskt alla positiva nyheter från Irak, därför får vi vända oss till internationella medier för att få reda på vad som händer. Brittiska tidningen The Guardian är husorgan för vänsterintellektuella, trots det tvekar man inte att rapportera, Democratic dawn in Iraq:

Valet var fredligt, resultatet uppmuntrande. Vi kan faktiskt beskåda en demokratisk modell för arabstater.

Den prisbelönte journalisten William Shawcross skriver vidare, med anledning av att det högsta valdeltagandet noteras bland sunniterna, som styrde Irak under Saddam Husseins tid vid makten:

Förhoppningen är att sunnimuslimerna har vänt ryggen mot al-Qaida, som dominerade de första åren post-Saddam, för att delta i den politiska processen.
Den lugna valdagen är remarkabel och så är valresultatet. Alla islamistiska partier förlorade mark, särskilt de som var associerade med shia-radikalerna under ledning av Moqtada al-Sadr, vars andel föll från 11 till 3 procent. Det ledande sunni-islamistiska partiet blev utraderat.
Det enda islamistiska partiet som gick fram var Dawa under ledning av premiärminister Nouri al-Maliki — och det partiet har strukit ordet ”islamistisk” i sitt namn. Valet har givit Maliki, som visat sig vara en starkare ledare än väntat, ännu större makt. Nu kommer inget islamistiskt parti att på egen hand kunna kontrollera någon provins i landet. Valet är därmed en stor förlust för Iran som hoppades att religiösa shia-partier skulle kontrollera i söder och göra det möjligt för Iran att förvandla dem till mini-iranska republiker.

Det vi ser, är det flera irakier sagt under alla år: när det irakiska folket väl får göra sin röst hörd, istället för att plågas av allehanda extremister och mördarband (med stöd i västerlänska vänstermedier), kommer Irak att bli en moderat muslimsk stat vars mål kommer att vara fred, handel och välstånd.
Irakiska folket — den stora majoriteten — vill inget annat än vi västerlänningar: möjlighet att skapa sig och sina familjer ett bättre liv i fred och frihet.
Låt oss hjälpa till. Med handel, utbyte och moraliskt stöd.
(Andra intressanta bloggar om , , ,, , , ,, , , , , , , , )

Rulla till toppen