Vi behöver alternativ till Försäkringskassan

Ännu en myndighet uppvisar total brist på kundservice. Denna gång är det Försäkringskassan. Dagens Nyheter skriver i JO: Mycket allvarlig kritik:

JO anser att det har funnits stora brister i handläggningen, särskilt i fråga om snabbhet, service och tillgänglighet.
JO skriver att myndigheten under den senare delen av 2008 fått allt fler anmälningar mot försäkringskassan och att JO upplevt att dessa hört samman med den omorganisation av kassan som genomförde under 2008. 100-tals anmälningar har kommit in och de som har klagat har berättat om svårigheter att komma fram till kundtjänsten och att de inte kunnat få någon information om sina ärenden.

Vi medborgare betalar tiotals miljarder i skatt, men vi är inte värda ett rött öre i kontakten med myndigheter. Vi är bara till besvär. Så fungerar det i planekonomier. Kunderna är bara besvärliga, för myndigheten får ju sina skattepengar hur illa man än sköter servicen.
Privata försäkringsbolag som inte sköter sig kan vi som kunder be dra något gammalt över sig samtidigt som vi går till ett annat försäkringsbolag — och vi tar med oss våra pengar (inbetalning av premier). De som inte sköter sig blir därmed straffade genom att de tappar kunder och får genom dåligt rykte inga nya.
Men Försäkringskassan kan vara hur illa organiserad som helst, utan att vi kan dra undan våra inbetalningar. Vi sitter fast. Alternativ saknas.
Jag har svårt att tro att det skulle behövas en miljard nya skattekronor till, så som facket ST hävdar i Svenska Dagbladet, Försäkringskassans kris växer:

Denna situation har bland annat lett till att facket ST krävt att regeringen ska skjuta till en miljard kronor extra till Försäkringskassan för att undvika total kollaps.

Det vore att kasta friska pengar i ett svart hål. Istället borde vi medborgare kunna styra våra skattemedel och avgifter till andra försäkringsbolag än Försäkringskassan för att sköta sjukpenning och andra socialförsäkringar. Med konkurrens skulle ledningen för Försäkringskassan tvingas bry sig om hur kunderna blir bemötta, och organisera verksamheten så att man klarar servicen.
Om fler försäkringsbolag deltar i arbetet skulle också bli ett större tryck på riksdag och regering att utforma tydligare regelverk. Den statliga utredningen om fusk som kom förra året konstaterade att de krångliga reglerna gör det enklare att fuska och även att oavsiktliga fel blir många.
Nuvarande Försäkringskassa uppvisar alla de vanliga bristerna som uppstår i planekonomi.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Rulla till toppen