Läsarreaktioner om Mellanöstern

Jag får många läsarreaktioner via mejl, och det ger mig god feedback. Men de är så många att jag omöjligen hinner svara. Hoppas på överenseende med det. De senaste dagarna har flera varit inne på ett gemensamt tema som kan illustreras av detta läsarbrev:

Jag tror inte återuppväckt judehat är det primära problemet nutid, däremot ligger det konstanta USA hatet som en följeslagare. Vänsterns negativism idag drabbar även Egypten, Jordanien, PLO och i ett vidare perspektiv demokratiseringen av Iral och Afghanistan. Jag har aldrig hört vänsterns argumentation annat än som en motbild till USA. Vänsterns hela idevärld cirklar runt USA som en samlande faktor. Allt annat är irrelevant . USA hatet är det kitt som förenar vänstern med diktaturer och terrorister.

Själv har jag svårt att avgöra. Jag hoppas att detta stämmer, för om det primitiva hatet är bredare blir inte en viss grupp lika utmarkerad och utsatt.
Och det faktum att vänstern, inklusive socialdemokraterna, nu känner större sympati för Hamas och Hizbollah, samtidigt som man vänder ryggen åt Fatah och PLO, är ju ett tecken på att det ligger något i citatet ovan. Fatah vill förhandla med Israel och samtalar med USA. Det gör att svenska vänstern inte anser dem tillräckligt ”radikala”. Då är terroristerna ”häftigare”, de som ropar ”död åt USA” och ”utplåna Israel”.
Sådana budskap verkar utgöra en oemotståndlig lockelse för vänsterfolk inom partier och medier i Sverige.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , ,, ,
)

Rulla till toppen