Kvotera inte mera

Ser man på. Socialliberala Göteborgs-Posten motsätter sig kvotering eftersom det är ett politiskt maktövergrepp som inte tar hänsyn till medborgarnas olika livsvillkor. Man skriver i ledaren Kvotera inte mera!

Små barn behöver föräldratid. Moderaterna bör inte undergräva en barnvänlig politik med kvoter som tidigarelägger dagisdebuter … För [många] är kvoterad föräldraledighet ingen simpel jämställdhetsfråga. Det är ett allvarligt familjekonomiskt spörsmål, vilket de nya moderaterna tycks glömma bort i ivern att framstå som progressiva i jämställdhetsfrågor.

Själv är jag av princip emot alla former av kvoteringar. Varför? Jo, de bygger på att man lyfter fram och förstorar just de problem man vill överbrygga. Kvotering efter hudfärg betyder att staten måste registrera ras och besluta utifrån den. Vad är det, annat än rasism? Kvotering efter kön betyder att staten ser kvinnor och män, inte medborgare — alltså raka motsatsen till det syftet sägs vara, att inte se till kön.
Kvotering är kollektivism av grövsta slag. Individen inte bara underordnas kollektivet, individen raderas och görs till redskap för politiska nycker. Olika villkor, förutsättningar och önskemål visas ingen som helst respekt.
Därför är det för mig en gåta hur socialliberaler och nu uppenbarligen moderater är beredd att anta en så extrem form av kollektivism.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , )

Rulla till toppen