Rysk gasledning i Östersjön är en Trojansk häst

Sydsvenskan kritiserar i ledare svenska regeringen för att bara se Nord Streams ansökan om gasledning genom svenska vatten som en miljöfråga, Missriktad ledning:

Den svenska regeringen har valt att behandla ärendet strikt juridiskt som ett miljöprövningsärende. Att projektet är djupt impopulärt och har starkt negativa säkerhetspolitiska implikationer för svensk del är inget som påverkar regeringens hantering.
”Om vi skulle väga in politiska eller säkerhetspolitiska bedömningar i vår miljöprövning skulle vi helt undergräva trovärdigheten i den svenska processen”, sade miljöminister Andreas Carlgren (C) i samband med att han diskuterade den svenska regeringens inställning till projektet med den tyska utrikesministern i fjol. Och betonade att ”regeringens miljöprövning tydligt är en renodlat rättslig process och handlar om just miljöfrågorna”.
Frågan är dock om politiken i längden kan hållas helt utanför processen.

Nej, det går inte. Det ryska gasprojektet är en Trojansk häst för att komma in på Östersjöns farvatten igen. Den ger rysk militär legitima skäl att åter patrullera och kontrollera Östersjön. Den aspekten kan inte regeringen bortse ifrån, när man nu vill lägga gasledningen i svensk ekonomisk zon.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , )

Rulla till toppen