Ur led är arbetstiden i EU

Så lyder rubriken på ledare i Dagens Industri idag (ej online). Där frågar man sig varför socialdemokraterna anslutit sig till de vanvettiga EU-förslagen om arbetstid:

Först såg det ut som om EU:s klåfigriga arbetstidsregler faktiskt hade modifierats till användbart skick. Men nu — efter att en majoritet i Europaparlamentet har dragit i handbromsen — är läget ovisst om vad som ska ske med arbetstidsdirektivet … som bl a säger att anställda ska ha rätt till elva timmars vila mellan arbetspassen. Den regeln är stelbent och blev helt ohanterlig när den kombinerades med två utslag i EG-domstolen.
Den ena domen slog fast att jourtid ska räknas som arbetstid. Den andra att kompledighet ska tas ut i anslutning till den arbetade övertiden. Resultatet blev hopplöst rigida arbetstidsregler som främst har drabbat sjukvården.
Europas arbetsmarknadsministrar har sedan flera år försökt hitta en väg ut … Alla var överens om att arbetstidsdirektivet pga domstolsutslagen hade fått en utformning som inte var önskad …
Många hoppades att regelverket skulle mjukas upp, men nu har alltså Europaparlamentet sagt nej. Dessutom har parlamentets majoritet tillfogat att arbetsgivare ska vara skyldiga att beakta sådan arbetstid som personalen har hos andra arbetsgivare — ett orimligt krav; detta är ju något som arbetsgivaren saknar makt över…
Det är märkligt att de svenska socialdemokraterna så villigt har anslutit sig till de krafter i parlamentet som vill behålla de detaljrika EU-reglerna. Det är en handlingslinje som strider mot den svenska modellen.

Detta borde bli en huvudfråga i EU-valrörelsen i vår: varför älskar socialdemokraterna Bryssels groteska regelmani?
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , )

Rulla till toppen