Israel fullföljer tillbakadragande sedan raketattackerna upphört

I går avfyrade Hamas inga missiler in mot Israel. Därför fullföljer Israel tillbakadragandet av sina trupper från Gaza. Det rapporterar Bloomberg i Israel Proceeds With Gaza Pullout as Hamas Halts Rocket Attacks.
Om Hamas slutat attackerna under vapenvilan i höstas, hade det som nu hänt inte behövt ske. Israel hade all rätt att få slut på de tusentals missilangrepp som skett mot den israeliska befolkningen på senare år.
Att vapenmakt av detta slag krävdes är självfallet djupt olyckligt. Det är också bedrövligt att världssamfundet inte engagerade sig mot Hamas beskjutning, utan bara riktade uppmaningar till Israel att upphöra med sitt självförsvar. Därmed gick möjligheten att undvika krig omintet. Och världssamfundet saknar nu all trovärdighet: varför är man bara emot våld när det drabbar palestinier, men inte när det drabbar civila israeler?
Min utgångspunkt har förstärkts: det är bara om omvärlden sätter press på palestinierna, Iran och arabländerna att erkänna och respektera Israel som en fred kan uppnås. Det är dit alla diplomatiska insatser bör riktas.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , ,, , )

Rulla till toppen