Inhumant med slappa sjukskrivningsregler

Med anledning av diskussionen om vilka regler som ska gälla vid sjukskrivning betald av Försäkringskassan, har Östgöta Correspondenten en läsvärd ledare som berör de grundläggande värderingarna, Det verkligt inhumana:

Det kan verka farligt lockande att ta efter Göran Persson: låta sjukskrivningstalen rusa och skryta med låga arbetslöshetssiffror. Men regeringen håller emot, och det är rätt. Det inhumana är att låta arbetsföra personer gå sjukskrivna, så att de utvecklar en sjukidentitet och drabbas av sjukskrivningsskador. Det är också grymt mot de verkligt sjuka att låta sjukförsäkringen bli en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. De drabbas då av allmänhetens misstro mot alla ”fusksjuka”, och av de sänkningar av ersättningarna som blir nödvändiga när krisrelaterad arbetslöshet ska gömmas i sjukförsäkringen.

Ja, slapphet i systemen kan verka snällt och trevligt i det korta loppet, men bryter på sikt ner respekten för och tilltron till det. Är det något ”snällisterna” borde tänka på, så är det just det.
Se också: ‘Rätten’ att vara sjukskriven. (Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen