Hyllning till Per Ahlmarks engagemang och envishet

I eftermiddag hälsade Per Ahlmark ett hundratal inbjudna gäster välkomna till seminarium (som hedrade hans 70 årsdag, något han inte berörde). Ahlmark berättade hur Herbert Tingsten blev hans mentor i 17-årsåldern och knöt an till den dagsaktuella konflikten i Mellanöstern. Hur hade Tingsten agerat? Jo, han hade granskat Hamas handlingsprogram från bildandet 1988 och konstaterat att där står att fred aldrig får slutas med judar. Däri ligger också orsaken till konflikten.
Ahlmark var särskilt glad över att kunna hälsa Ayaan Hirsi Ali välkommen, och förklarade att hon idag är hans “hjältinna” i den globala kampen för yttrandefrihet och mänskliga rättigheter.
Ayaan Hirsi Ali talade på temat “samspelet mellan fundamentalism och relativism” och ställde frågan varför muslimsk fundamentalism är värre än andra extrema krafter. Hennes svar var att islamism inte i väst utsätts för någon som helst granskning, varken av journalister, av intellektuella på universiteten eller av politiker och opinionsbildare. I väst jagar man gärna skinnskallar och dömer dem till fängelsestraff, men man låter imamer och mullor oemotsagda sprida budskap om segregation och hat mellan olika folkgrupper.
Även liberaler har låtit denna intolerans florera. De i väst som efter terrorattackern säger att islam står för fred har bidragit till den allt allvarligare segregering som sker i Europa mellan den muslimska befolkningen och övriga. Visst är det så att bara en mindre del står för extremism, men att kalla islam fredlig är att ignorera den indoktrinering som pågår och fått ske ostört undre lång tid.
Denna undfallenhet mot politisk islam är farlig, eftersom den därmed givits möjlighet att stärkas på ett sätt som andra former av fundamentalism inte tillåtits växa i Europa, sa Ayaan Hirsi Ali.
Hon vill se att Europa på samma sätt som Amerika sätter sina värderingar i centrum. För att bli medborgare i USA måste man svära trohet till de amerikanska värderingarna och svära på att inte stödja utländska makter. I Europa finns ingen sådan identitet och inga sådana krav. Många européer menar att man inte har några värderingar. I Tyskland frågar man sig sarkastiskt om tysk identitet är att äta korv och dricka öl. (Och många i Sverige förlöjligar talet om svenska värderingar genom att fråga om invandrare ska tvingas dansa grodorna kring midsommarstången, något jag fått höra många gånger.)
Denna trivialisering av demokratiska värderingar undergräver de fria samhällena i Europa, sa Hirsi Ali. Och hon jämförde med ett familjeföretag där den första generationen startade företaget, den andra generationen utvecklade det, medan den tredje generationen levde lyxliv på avkastningen. På frågan om de visst vilka värderingar som familjeföretaget bildats på, kan tredje generationen ofta inte svara.
Hela Europa är idag som tredje generationen. Man vet inte vilka värderingar som skapat frihet, demokrati och välstånd.
Detta är farligt. Ayaan Hirsi Ali brukar i paneldebatter fråga deltagarna om de är beredda att dö för sina värderingar. Frågan anses överdriven och de flesta vill byta samtalsämne. Hennes replik är då att de ska ha klar för sig: fundamentalisterna är beredda att dö för att avskaffa frihet och demokrati. Folk brukar bli chockade över frågeställningen. Men det är den verklighet vi nu lever i.
Bland föredragshållarna fanns också Kanadas förre justitieminister Irwin Cotler, som summerade Per Ahlmarks arbete med: “Modet att bry sig om — övertygelsen att agera” (Courage to Care – Conviction to Act).
Hillel Neuer vid UN Watch beskrev hur antidemokrater har tagit över också FN:s nya råd för Mänskliga rättigheter. Hyckleri präglar rådets arbete på ett sätt som undergräver FN:s anseende (se föredrag i Youtube: Human Rights Nightmare).
Via länk från Jerusalem medverkade Rabbi Michael Melchior som påpekade, med tanke på de som hävdar att Per Ahlmark är arg och negativ, att den som utbildar och opionionsbildar knappast kan betraktas som negativ — detta arbete utför nämligen bara den som tror på framtiden.
Det var ett seminarium, och efterföljande middag, med fler fritänkande människor än jag sällan tidigare sett samlade vid ett och samma tillfälle. Och kampen för frihet och demokrati blir inte lättare med tiden, det kan nog sägas vara slutsatsen. Men ingen är beredd att ge upp eller ge vika. Det behövde inte ens sägas. Så självklart var det i detta sällskap.
Se också: Ahlmarks avslöjade svenska vänstern.
(Andra intressanta bloggar om , , , , ,, , , , , , , )

Rulla till toppen