Skärpta straff för mord – slag i luften

Justitieminister Beatrice Ask meddelar i pressmeddelande att regeringen idag till Lagrådet sänt lagförslag där straffet för mord ska kunna bli upp till 18 års fängelse i tidsbestämd påföljd (vid sidan om livstid), Skärpta straff för mord:

– Det grövsta våldsbrott man kan göra sig skyldig till är att beröva en annan människa livet. Detta måste tydligt komma till uttryck i straffen för mord. Så är dock inte fallet i dag, säger justitieminister Beatrice Ask.

Det låter ju bra, men är ett slag i luften. Varför? Jo, regeringen bibehåller 10 års fängelse som minimistraff. Och vi vet att domstolarna alltid utdömer minimistraff eller nära minimistraff. Maxpåföljd enligt lagen utdöms aldrig. Fredrik Reinfeldt uppmärksammade detta när han var talesman i rättsfrågor i början av 2000-talet. Men ingenting har hänt. Domstolarna fortsätter att vägra tillämpa hela straffskalan enligt lagboken.
Därför spelar det ingen roll om regeringen höjer maxstraffet för tidsbestämd påföljd. Regeringen måste höja miniminivån högre än 10 år för att något ska hända. Men det gör man inte. Alltså: ett präktigt slag i luften.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen