OECD dömer ut svenska skolan

Sverige har ingen bra politik för att få in unga i arbetsmarknaden: först får de gå i skolor där de inte lär sig något, sedan drabbas de av en arbetsrättslagstiftning som bygger murar som unga inte tar sig över. Så kan man något hårddraget sammanfatta OECD:s kritik i deras senaste tillväxtprognos. TT skriver:

OECD-ekonomerna är samtidigt kritiska mot det svenska utbildningssystemet som inte är i toppklass. Tvärtom kan de svaga resultaten i skolorna vara en del av förklaringen till den höga svenska ungdomsarbetslösheten.
— Vi kan se att det finns problem i skolorna, men det kan inte vara hela förklaringen. Grannländer som Norge och Danmark har också svaga resultat i skolorna men de har mer flexibla arbetsmarknader och deras ungdomsarbetslöshet är inte ens i närheten av de höga svenska siffrorna, säger Lundsgaard, chef för OECD:s Sverigekontor.

Ja, den strategi jag tidigare nämnt blir allt mer ofrånkomlig — om målet faktiskt är att minska utanförskap: liberalisera arbetsrätten för de unga under 26 år.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen