Obama-rådgivare låter som Anders Borg

Lawrence Summers var finansminister under Bill Clinton och kommer nu att bli president Obamas närmaste ekonomiske rådgivare i Vita huset. Han skriver i Washington Post att de politiska insatserna för att lösa den ekonomiska krisen måste rikta in sig på de långsiktiga målen, A Stimulus Must Aim for Long-Term Results.
Därför betonar han vikten av att skapa nya jobb: ”En hörnpelare i Obamas plan är jobskapande”. Och han vänder sig emot det som är socialdemokratiska och vänsterpartistiska metoder, det vill säga anställa fler i offentlig sektor: ”Obamas plan förespråkar inte nya offentliga jobb utan snarare investeringar som kommer den amerikanska allmänheten till del.” Summers talar med andra ord om investeringar i infrastruktur.
Han talar också emot det som hörts från vänsterhåll i Sverige, det vill säga allmänna konsumtionsstimulanser:

Vissa argumenterar, istället för jobbskapande och investeringar som gynnar tillväxten på sikt, om att vi borde fokusera på kortsiktiga insatser för att stimulera konsumtionen. Men den inriktningen har skapat de utmaningar vi nu står inför — och det är den inriktningen som vi måste avvisa om vi ska stärka medelklassen och ekonomin i längden.

Socialdemokratin & Co borde studera Barack Obamas ekonomiska politik lite närmare. Jag tycker Lawrence Summer låter mer som Anders Borg än som Thomas Östros.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Rulla till toppen