Nya möjligheter för ideella sektorn

En tyst revolution har startat i socialdepartementet skriver Borås Tidning i ledaren, Äntligen uppvärderas den frivilliga sektorn:

Ett årslångt samtal mellan representanter för den ideella sektorn, regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) mynnade häromdagen ut i en överenskommelse av historiska mått.
Statsråden Göran Hägglund, Maria Larsson och Nyamko Sabuni vill vända på perspektiven. Istället för det traditionella – att det civila samhället på sin höjd ses som ett komplement till det offentliga – vill man sträva efter att den offentliga sektorn ses som ett komplement till den ideella.

På regeringens hemsida kan man läsa:

Huvudmålet med överenskommelsen är att stärka de idéburna organisationernas självständiga och oberoende roll som opinionsbildare, samt att stödja framväxten av en större mångfald av utförare och leverantörer inom hälso- och sjukvården och omsorgen. Överenskommelsen ska tydliggöra de ideella aktörernas roll inom det sociala området och möjliggöra för dessa att konkurrera på likvärdiga villkor med andra aktörer verksamma på området.

Det är naturligtvis helt rätt. Men jag hittar inte mycket konkreta åtgärder i dokumentet. Exempelvis borde ju regeringen införa avdragsrätt för gåva till välgörenhet, något som finns i de flesta länder. Det skulle vara ett viktigt steg i att göra den idella sektorn oberoende från de statsbidrag som de flesta numera är tvingade till för att finansiera sin verksamhet.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , )

Rulla till toppen