Grundlagsutredningen föreslår många små ändringar

Just nu håller landshövdning Per Unckel presskonferens (följ den direkt här) i egenskap av ordförande i Grundlagsutredningen, som arbetat i fyra år och gjort den första större översyn av 1974 års Regeringsform.
Den parlamentariska utredningen med företrädare för riksdagens sju partier är enig i sitt slutbetänkande om förslagen.
Per Unckel redogjorde för några av de ändringar utredningen föreslår:

 • Personvalsspärren i riksdagsvalet sänks från 8 till 5 procent av partiets väljare i valkretsen.
 • Riksdagsvalet tidigareläggs från tredje till andra söndagen i september.
 • Kommunal folkomröstning skall genomföras om tio procent av medborgarna så begär.
 • Kommunal möjlighet till nyval införs.
 • Obligatorisk omröstning om statsminister efter varje val, även om sittande regering har fortsatt majoritet.
 • Konstitutionsutskottet har rätt till alla handlingar man begär. Också andra riksdagsutskott har ansvar att granska och kontrollera.
 • Rättsskipningen får ett eget kapitel.
 • Högre domare ska nomineras av nämnd, varav regeringen väljer en.
 • Uppenbarhetsrekvisitet tas bort.
 • Ingen författningsdomstol införs.
 • Lagrådet ska stärkas. Lagförslag ”skall” granskas innan regeringen lägger dem till riksdagen.
 • Eget kapitel för kommunerna. Kommunala självstyrelsen tillåts inskränkas och kommunal skatteutjämning införs i grundlagen.
 • Fri- och rättigheter: egendomsskyddet reformeras genom ”full ersättning” vid expropriation.
 • Grundlagen slår fast att Sverige är medlem av Europeiska unionen.

(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , )

Rulla till toppen