Alldeles för små grundlagsändringar

Som framgår av Per Unckels redogörelse (se förra inlägget) är det många små ändringar som Grundlagsutredningen föreslår, inga större.
Förändringsförslagen är på de flesta punkter befogade och i rätt riktning. Men de är alldeles för små! 
Att inte införa en Författningsdomstol betyder att svenska medborgare även fortsättningsvis måste gå till Europadomstolen i Strasbourg för att få rätt när statliga myndigheter har fel.
Det är en skam att medborgarna inte kan få rätt i sitt eget land!
Nu sa Per Unckel att lagprövningen av statsmaktens beslut kan ske i vanliga domstolar. Visst. Men hur villiga är svenska domarkåren att överpröva politikers beslut? Inte det minsta. Domare är för sin karriär beroende av att hålla sig väl med politikerna. Det är politiker som utser högre domartjänster.
Vi har i Sverige inga oberoende domstolar. De sitter i knät på politikerna.
En författningsdomstol skulle bestå av domare som nått höjden av sin karriär och därför inte behöver bry sig om vad politikerna tycker.
Därför: skriv på namninsamlingen med krav på författningsdomstol, du också!
Det är nu debatten om grundlagsöversynen börjar.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , )

Rulla till toppen