Kan Grekland få eurozonen på fall?

Det är löjligt att höra svenska medier påstå att en 15-årings död skulle ligga bakom fem dagars total anarki i Grekland där tusentals människor förstör allt vad de kommer åt. Självklart måste problemen ligga djupare för att sätta ett helt land i gungning. I Daily Telegraph sker en sådan analys, Greek fighting: the eurozone’s weakest link starts to crack.
Tidningens korrespondent Ambrose Evans-Pritchard pekar på att Grekland fuskade sig in i EMU genom att dölja landets verkliga ekonomiska problem. Nu när lågkonjunkturen kommer slår obalanserna igenom med full kraft, utan att grekiska politiker kan göra någonting alls för att lindra effekterna. Han skriver att Storbritannien också har sina problem, och fortsätter:

Men jag är säker på att det brittiska folket fortfarande uppfattar att myndigheterna som formar den ekonomiska politiken ytterst är ansvariga inför parlamentet och det demokratiska systemet. Kommer grekerna, spaniorerna och fransmännen att känna samma sak om Europeiska centralbanken och EMU:s stabilitetspakt när konsekvenserna nu slår hårt?

Svenska kronan har ju försvagats av oron på marknaderna, men vi har fortfarande en valuta som anpassar sig efter våra ekonomiska realiteter. Det är värre för små och svaga ekonomier som inom EMU-området går i otakt med de stora. Särskilt som de aldrig någonsin uppfyllt ens de krav som ansetts nödvändiga för att klara en valuta som inte tar hänsyn till den lokala ekonomin.
EMU är ett politiskt projekt, där politikers fixande och trixande styr snarare än ekonomiska principer. Ungefär som när politiker i USA tvingat låneinstitut att ge lån till dem som aldrig ens kan betala räntan. Politisk klåfingrighet är ett enormt gissel för marknaderna att hantera. Och vi visste inför vår svenska EMU-omröstning 2003 att Frankrike inte tänkte följa stabilitetspaktens krav. Det sa franske presidenten Chirac rakt ut. Och då bestämde jag mig för att rösta nej.
Nu kommer EMU som politiskt projekt att testas på samma sätt som de amerikanska låneinstituten. Hoppas EMU klarar sig bättre…
(Andra intressanta bloggar om , , , , , )

Rulla till toppen