Åter vill medier inskränka medborgerliga friheter

Svenska medier har en besynnerlig benägenhet att alltid vara oerhört villiga att inskränka yttrandefriheten — den grundlagsskyddade frihet som är deras egen livsluft och som alltid offras först i totalitära regimer. Så var det efter de danska Muhammedteckningarna: det var tecknarna som ansågs utgöra problemet, inte de fundamentalister som tog till hot och våld.
Och så är det nu efter årets Salemdemonstration. I ledaren Våld och hot kan inte skyddas av grundlagen kräver Upsala Nya Tidning i dag inskränkning av demonstrationsfriheten — därför att de som demonstrerar också är kända för att hota och misshandla, trakassera och anlägga mordbränder.
Men varför kräver inte tidningen att polis och åklagare åtalar dem som begått dessa brott? Att i stället dra in demonstrationsfriheten är ju uppåtväggarna ologiskt!
Brott är brott. Demonstrationer är något annat. Att blanda samman dessa olika handlingar och avskaffa friheter istället för att utreda brott är ju den totala kapitulationen. Det är att avskaffa rättsstaten.
Varför vill inte UNT straffa extremister för våldet? Och varför vill man istället straffa demokratin med att dra in alla medborgares frihet?
Jo, därför att UNT som socialliberaler inte vill ha några strängare straff för kriminella — det är nämligen inhumant att straffa dem som begår våldshandlingar. Kriminella är ju offer! Det är sååå synd om dem. Inga strängare straff, här inte. I stället vill UNT till våldsverkarna säga: ”Nu får ni inte demonstrera längre, när ni är så dumma!”
Hur primitiv är inte denna ”kriminalpolitiska” korrekthet? Hellre än att ge hårda straff för våld, är UNT beredd att avskaffa fundamentala demokratiska friheter för alla medborgare. Så djupt sitter det kriminologiska flummet hos svenska socialliberaler.
Problemet är ju att våldet knappast kommer att minska om medborgerliga friheter beskärs och åsiktsförtryck blir svensk officiell politik. Tvärtom kommer ju våldet att öka.
Nej, UNT, släpp flummet och förespråka hårdare straff för hot, misshandel, mord och mordbränder. Om rättsstaten får agera mot våldet, då kan vi behålla den medborgerliga friheten att demonstrera. 
(Andra intressanta bloggar om , , , , , )

Rulla till toppen