Alliansen och mp fann varandra i grundlagsutredningen

I Newsmill skriver Henrik von Sydow (m) om det samarbete han och de borgerliga haft med miljöpartiet i Grundlagsutredningen, Samarbetet med miljöpartiet har gett mersmak:

De fyra partierna i Allians för Sverige och Miljöpartiet presenterade 12 av våra gemensamma och prioriterade reformförslag i en debatt den 20 maj i våras. Mot den bakgrunden finns det uppenbara skäl att vara mycket nöjd med de författningsförslag som nu presenteras. Samarbetet med miljöpartiet kring de konstitutionella frågorna har gett mersmak och vi är mycket nöjda med den enighet som nu finns i grundlagsutredningen.

Det framgick också av presskonferensen i onsdags att språkröret Peter Eriksson (mp) varit drivande i en del ”borgerliga” principer som minoritetsskydd, skilda valdagar och författningsdomstol.
I författningsfrågor märks att miljöpartiet inte är ett socialistiskt parti. En intressant iakttagelse, som helt klart haft betydelse för att uppnå enighet i grundlagsutredningen. Hade socialdemokraterna reserverat sig, hade sprickan mellan s och mp blivit uppenbar. Det bara någon vecka efter att det nya vänstersamarbetet presenterats av Mona Sahlin. Så där fick Morgan Johansson mfl bita i det sura äpplet och ge efter på fler punkter än man säkert från början tänkt sig.
Här är ett första tecken på att socialdemokratin förlorat sin dominanta roll i svensk politik, och likt alla andra partier måste vika sig för att nå en uppgörelse.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , )

Rulla till toppen