Woodward: Obama släpper världen till Clintons

Jag är fortfarande inte övertygad om att Hillary Clinton kommer att bli amerikansk utrikesminister. Logiken talar emot det.
Varför skulle hon ge upp den mäktiga position som senator ger henne, för att spela andrafiol under Obama? Utrikesministerjobbet är ingen karriärväg, tvärtom innehåller uppdraget så många smutsiga förhandlingsuppdrag att ingen kunnat glänsa efteråt. Dessutom: framgångar tillskrivs presidenten, motgångar utrikesministern.
Och varför skulle president Obama välja någon som uppenbarligen kan komma att utmana honom om vilken utrikespolitik USA bör föra? Det råder inom alla administrationer en hård maktkamp mellan utrikesdepartementet, Pentagon och andra tunga aktörer. Och det är meningen, för det ger presidenten handlingsutrymme att välja den inriktning och strategi han tror på. Med Hillary Clinton får UD en särställning. Hon kommer att ha vetorätt över utrikespolitiken gentemot preisdenten.
Men legenden inom journalistik, Bob Woodward, ger i radiointervju en förklaring: det är en nödåtgärd i rådande ekonomiska kris:

Presidentposten handlar om kontroll, och säg mig vem som någonsin kontrollerat Bill och Hillary Clinton. De kan ju inte ens kontrollera varandra … Jag tror [utnämningen] beror på att Warren Buffett, Paul Volcker och andra övertygat Obama: ”Du måste fokusera likt en laser på ekonomin. Det är prio ett. Ge därför världen till Hillary och Bill.” De som tror att Joe Biden kommer att ha något att säga till om, måste ha rökt på.

Alltså: NU, efter finanskrisen, utser Barack Obama Hillary Clinton till vicepresident. Något han inte var beredd att göra inför konventet i somras.
I detta resonemang finns ju viss logik. Men det svarar inte på frågan varför Hillary Clinton skulle släppa sin mäktiga och självständiga ställning som senator. I Sverige har vi svårt att förstå hur mycket mäktigare en senator är, än en minister. Ministrar kommer och går, och de tjänstgör enbart på presidentens uppdrag. En senator väljs av folket i sin delstat, sitter ofta länge och kontrollerar såväl statsbudgeten som presidentens nomineringar, och uppdraget är (återigen) en språngbräda för presidentposten. Någon jämförbar makt finns inte i Sverige.
Varför skulle Hillary Clinton ge upp detta? Har hon inte längre ambition att bli president om åtta år? Ja, kanske är det så. Hon skulle fylla 69 år en vecka före valdagen. Ingen ålder för en senator, men kanske var McCains förlust ett tecken på att presidenten inte bör ha blivit ålderspensionär inför tillträdet.
Och jag tycker det vore bra om Hillary Clinton blir utrikesminister. Hon var för Irakkriget och hon har vägrat att ta tillbaka det beslutet eller be om ursäkt för det. Hon har de tuffa nypor som krävs.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , ,)

Rulla till toppen