Financial Times: Med USA faller västvärldens frihet

Den amerikanska underrättelserapporten NIC fungerar som en varning för västvärldens undergång. Det är diktaturerna som nu och framöver kommer att ha vind i seglen. Friheten kommer att trängas tillbaka, liksom välstånd och utveckling.
Ja, västvärlden kan naturligtvis inte behålla initiativet när alla medier och halva befolkningen motarbetar västvärldens värderingar, och hyllar allt annat än de egna traditionerna och framstegen.
Financial Times skriver i The world confronts a choice between chaos and order:

Vad som med viss säkerhet kan sägas är att det globala system som skapades 1945 inte kommer att gälla i framtiden. Den världsordning som dominerades av politisk, kulturell och ekonomisk hegemoni från väst kan knappast överleva den förändring av global maktbalans som kommer att ske.
De nya makterna som växer fram kommer inte att vilja slita sönder systemet, så som exempelvis Nazityskland och Japanska kejsardömet ville på 1900-talet. Snarare handlar det om en trend mot fragmentisering och instabilitet medan de nya makterna tar vad de vill ha från den existerande ordningen men behåller rörelsefriheten att manövrera utanför den.
Denna ”multipolära” ordning utan ”mulitlateralism” leder till frånvaron av något övergripande system inom världspolitiken. Istället kommer tillfälliga lösningar i skiftande koalitioner av nationer och internationella aktörer att underminera FN:s kapacitet att agera som multilateralt organ. I denna mening, skriver NIC-rapporten, kommer talet om ”internationell ordning” att i realiteten vara dess motsats.

Ja, förra gången en världsmakt förlorade sitt inflytande — det brittiska imperiet i början av 1900-talet — blev det ett politiskt kaos som resulterade i två världskrig med många miljoner döda.
Om USA:s inflytande minskar är jag övertygad om att vi kommer att få se kärnvapenkrig. Iran kommer inte att låta bli att använda dem, om världen är så svag att man låter fanatikerna i Teheran skaffa sig sådana. Alla kommer att vilja ta för sig. Anarki bryter ut, precis som i Europa inför första världskriget.
Vad kommer USA-hatarna att säga då? Naturligtivis kommer man inte att erkänna att det var detta man ville. Men det är vad man får. Det är alternativet. Det är därför jag har så svårt att begripa varför så många, inte minst inom journalistkåren, väljer religiösa fanatiker och diktatorer framför en värld där USA med frihetliga och demokratiska värden kan sträva efter framsteg i västliga värderingar överallt.
Det behöver inte bli så här illa. Vad som krävar är att vi i Europa slutar hacka på USA och istället förenar oss över Atlanten i strävanden efter mer frihet och demokrati i världen. Men vänstern kommer inte att ge upp sitt hat mot amerikansk kapitalism. Navelskåderiet i väst gör att man inte begriper att alternativet är global anarki.
(Andra intressanta bloggar om , ,, , , , , , , )

Rulla till toppen