Vad betyder finanskrisen för amerikansk utrikespolitik?

Richard Haass, som varit medarbetare till Colin Powell och är nu chef på Council on Foreign Relations, skriver i Wall Street Journal om finanskrisen ur ett annat perspektiv än det ekonomiska, What the Recession Means for Foreign Policy.
Haass varnar för att protektionistiska strömningar kan stärkas och att globaliseringen bromsas, vilket särskilt drabbar fattiga och instabila länder:

Kombinationen av recssesion och inget globalt handelavtal kommer att minska USA:s import, vilket i sin tur kommer att sänka tillväxten runt om i världen, öka fattigdomen och försvaga den politiska stabiliteten i många länder … Vi bör inte bli överraskade om regeringar misslyckas och samhällen utvecklas i våldsam riktning.
Den backlash mot marknadsekonomi som är att vänta kommer förmodligen att drivas så långt att ogynnsamma resultat är att vänta både när det gäller ekonomisk återhämtning och demokratiutveckling.

Richard Haass tror också att kongressen kommer att vilja skära i försvarsbudgeten och biståndet, eftersom det finns få andra poster tillgängliga på den federala nivån. “Det skulle begränsa antalet verktyg som är centrala för USA:s makt och inflytande i utlandet.”
Men det är inte bara Amerikas och västvärldens värderingar som kan komma att undergrävas i finanskrisens spår: det halverade oljepriset sätter flera av de auktoritära regimerna i ännu mer prekärt läge.
Iran – med drastiskt minskade oljeintäkter kan ekonomiska sanktioner bli kännbara och regimen beredd att förhandla om kärnvapenprogrammet. Iran kan också få svårt att finansiera Hamas, Hizbollah och shiitiska miliser i Irak.
Ryssland – förutom minskade oljeintäkter har också Moskvabörsen fallit med en tredjedel. “Många ryssar ser utvecklingen som en konsekvens av världens fördömande av den ryska inmarschen i Georgien.” Det kan potentiellt betyda att ryska ledare tänker sig för innan man agerar mer aggressivt mot Ukraina och övriga grannar.
Venezuela – Hugo Chaves har använt oljepengar för att köpa stöd i världen och försvaga demokratin på hemmaplan. “Frågan är om Chaves kan behålla greppet om makten om priset på olja förblir så här lågt i flera år.”
Alltså: utrikespolitiskt har förväntade nackdelar av finanskrisen hittills vägts upp av halverat oljepris. Vi får hoppas att de ekonomiska variablerna fortsätter att utvecklas på ett sådant sätt att inte demokratierna hamnar i underläge.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen