Stoppa wahhabismen i Sverige

En viktig artikel av Mohamed Omar, redaktör för tidskriften Minaret, publiceras i SVD-Brännpunkt idag: Islamistisk sekt hjärntvättar barn. Han beskriver hur wahhabismen, den fundamentslism som al-Qaida har sina rötter i, tar ett allt starkare grepp om muslimer i Sverige och Europa. Det är viktigt att stoppa denna utveckling.
Omar framför viktiga budskap: muslimska organisationer måste själva visa att islam inte är lika med fundamentalism. Hans beskrivning av Europa som ”jungfrulig mark” för extremister är också tankeväckande.

Det är framför allt muslimernas ansvar att på alla sätt hindra wahhabismen från att skaffa sig större inflytande i våra församlingar och organisationer.
Om vi inte gör något idag kommer vi att ångra oss i morgon. I västvärlden har wahhabiterna funnit jungfruliga jaktmarker, förvirrade och rotlösa tonårspojkar utan stadig grund i islam som faller offer för deras hjärntvätt.
Avsaknaden av traditionellt skolade teologer som kan bemöta dem med islamiska argument ger dem ytterligare en fördel. Vad de inte kunde uppnå i sina hemländer, där allmänheten är mer medveten om deras planer, tror de sig kunna uppnå i exilen.

Det fösta steget är att medvetandegöra detta, som ännu är politiskt inkorrekt och därför förbjudet att ens knysta om. Omar gör i det en viktig insats. Sedan handlar det om att tydliggöra vad som gäller i det här landet, vad religionsfriheten välkomnar och var gränsen för toleransen går.
I Aftonbladet påpekar flera muslimska kvinnor att slöjan är ett uttryck för förtryck, Halal-TV är en skymf:

Slöjan är ingen klädsel. Den är ett religiöst påbud med tydliga patriarkala värderingar om könsroller, kvinnans underordning och hennes sexualitet som måste döljas för alla utom den äkta maken. Den ser kvinnan och hennes sexualitet som samhällets fördärv. Därmed är slöjan en skymf mot männen som inte anses kunna behärska sin sexualitet vid åsynen av en kvinna utan huvudbonad. Slöjan är således en symbol för förtryck av båda könen.

Ja, det är ingen tillfällighet att slöjan i officiella sammanhang förbjöds i Turkiet på 1920-talet för att hålla religiösa övertoner i schack. Att slöjan är ett vapen för fundamentalister visas också av det faktum att muslimska kvinnor i arabvärlden inte bar dem på 1970-talet, exempelvis under Nassers begravning. Det är först i takt med fundamentalismens framväxt som slöjorna kommit tillbaka.
Genom att lyfta fram slöjan som det rätta går SVT wahhabiternas intressen tillmötes. Det är ett utslag av tolerans av intoleransen som bara kommer att utvidga klyftorna och försvåra samexistensen.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , )

Rulla till toppen