Svensk lag och värdegrund borde gälla alla, men gör det inte

Det finns väl inget annat land i världen där det är kontroversiellt att säga: “invandrare ska följa lagarna i landet”. Men så illa ställt är det i vårt land. När moderaternas partisekreterare Per Schlingmann föreslår ett kontrakt där nyanlända intygar att de kommer att respektera svenska lagar, regler och värderingar, då möts det genast av stark kritik.
Jag blir besviken när jag ser att Fredrick Federley i SVD ställer sig till de politiskt korrekta och motsätter sig att invandrare ska få reda på att i Sverige följer man svenska regler, inte hemlandets.
Federley visar också att han inte förstått att många konsekvent bryter mot svensk lag idag, utan att någon reagerar. Barnmisshandel och hedersvåld är vardag i invandrartäta områden, men varken skolans lärare, socialtanter eller polis vågar ingripa, eftersom man tror att det kommer att tolkas som rasism. Detta har ju bl a Evin Rubar avslöjat i SVT:s Dokument inifrån: När invandrarbarn misshandlas.
Förklaringen är att officiell integrationspolitik går ut på att Sverige ska anpassa sig till andra kulturer i lika hög grad som invandrare ska lära sig svenska. Denna officiella hållning skapar ju intryck av att svenska lagar inte gäller, när de inte stämmer överens med regler i andra kulturer.
Här har Fredrick Federley och hela det politiska etablissemanget fegat ur. Man talar inte klarspråk. Vad är det som gäller i det här landet?!
Det är dags att inför alla tala om att i Sverige gäller svenska regler. Ett sätt är det som Schlingmann föreslår, men det handlar om att på punkt efter punkt inskärpa vilka regler som gäller. I svenska skolor. Om misshandel. Om hedersvåld.
Varför ska det vara så svårt att begripa? Varför är svenska politiker så avogt inställda till allt svenskt, medan man ödmjukt bugar inför alla andra sorters kultur och seder?
Jag har sagt det många gånger i den här bloggen, och tänker fortsätta göra det: om inte vi i Sverige värnar om svensk kultur, seder och värderingar är det ingen annan som gör det. Det betyder inte att svensk kultur är bättre än andra, men den är vår! Och den har lika stort berättigande här som varje annan kultur har på andra håll i världen. Just här, just i Sverige har det svenska företräde framför allt annat.
Om inte Alliansen och socialdemokraterna begriper detta, tycker jag inte det är ett dugg märkligt att sverigedemokraterna vinner stöd i opinionen. Deras lösningar är extrema på flera sätt, men de etablerade partiernas Sverige-förakt är minst lika extremt åt andra hållet.
Jag skulle vilja se ett naturligt vaktslående kring det svenska, kring våra rötter, som ju i huvudsak är en gren av den västerländska upplysningen som vuxit fram ur den kristna traditionen. Det handlar om grundläggande värderingar kring individens frihet och om insikten att vi alla är felbara. Detta sistnämnda är naturligt bara för oss som har en kristen kulturtradition. Det är på insikten om människan som syndare som hela upplysningen, det kritiska tänkandet och vetenskapen bygger.
Kränkthetskulturerna är dess motsats. De dominerar i världen, från japansk konfucianism där det alltid är centralt att inte låta någon tappa ansiktet, till islam där varje kritisk granskning av Muhammed och hans efterföljare resulterar i dödshot, hämnd och besinningslöst våld. Ingen erkänner fel. Att påpeka fel, även om alla inser att påpekandet är sakligt riktigt, är en kränkning. Det är ju därför islam inte genomgått någon modernisering: att kritiskt analysera koranen leder till dödshot.
Tyvärr vinner kränkthetskulturen allt större insteg i Sverige. Om det får fortsätta kommer vi att bli ett u-land, våra universitet blir lekstugor där den ene stackars saten anser sig mer kärnkt än den andre i ett evigt kretslopp som inte ger någon tid över för forskning. Det är ju just denna kränkthetsdans som pågått i hundratals år i Mellanöstern och hållit tillbaka regionen på primitiv nivå trots stora oljerikedomar.
För mig är det lätt att välja: jag väljer upplysningen i svensk och västerländs tradition. Medan de flesta i våra politiska och mediala etablissemang inte tycks ha något emot att överge allt det som givit oss välstånd och framgång.
Mer i bloggen:  DN: att vägra ta i hand är att skapa distans, Svenska seder gäller här, Inget haram om islam i Halal-tv, Är förespråkare för stening av kvinnor representativa för muslimer?, Stoppa wahhabismen i Sverige.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen