Partierna respekterar inte medborgarna

I samband med att Alliansens partisekreterare talade om Obama som förebild för hur man entusiasmerar väljare i valkampanjer, visade jag min tydliga skepsis. De mäktiga kommer inte våga öppna upp. Och nu kommer bevisen för att det ser ut att vara just så. Signalerna från Grundlagsutredningen är att man inte vågar införa personval fullt ut. Det är som Svenska Dagbladet skriver i dagens huvudledare, Släpp spärren helt för personkryss:

Från demokratisk synpunkt borde spärren sättas ännu lägre. Men det finns tydligen gränser för hur mycket partierna vågar lita på sina väljares omdöme.

Hur ska partierna skapa engagemang om man inte vågar lita på medborgarna, utan ser dem som undersåtar som ska hållas i styr? Om tillit och respekt för väljarkåren saknas i partierna så kan de dra något gammalt över sig! Det blir ingen entusasm här, inte. Bara misstänksamhet — åt båda håll.
Om läckorna från Grundlagsutredningen stämmer, bekräftar den att svenska partier är slutna, toppstyrda och maktgalna. Kalla fiskar som inte förtjänar några varma känslor.
Ge väljarna hela makten med personval utan spärrar. Visa att ni respekterar folkets utslag!
(Andra intressanta bloggar om , , , ,, , , , , , , , , )

Rulla till toppen