New York Times: Obama måste rusta upp försvaret

Dagens ledare i New York Times, A Military for a Dangerous New World, är det ultimata beviset på att den neokonservativa analysen och Bush-doktrinen så som den formulerades i hans andra installationstal, inte bara börjar bli respekterad utan också är på väg att bli det etablerade perspektivet i internationell politik.
Bakom de pliktskyldiga utfallen mot president Bush finns nu i New York Times en grundläggande acceptans för hans politiska utblick på världen:

Näste president måste bli betydligt mer villig att lösa problem med kreativ och uthållig diplomati. Men detta land måste också vara redo att gå till strid när så krävs … Upprustningen kommer att ta minst två år; och då kommer USA att ha 759.000 stridsberedda soldater. Det låter mycket, särskilt med tanke på den förestående truppreduktionen i Irak. Men det är ändå omkring 200.000 färre soldater än USA hade för 20 år sedan, under slutfasen av kalla kriget …
Armén har utvecklat truppernas träning för ”irregulär krigföring”. General David Petraeus har skrivit om amerikansk doktrin när det gäller militärtaktisk motaktion mot miliser (counterinsurgency) i syfte att göra skyddet för civilbefolkningen och legitimiteten för demokratiskt valda regeringar till huvuduppgift för de amerikanska trupperna …
Det vi förespråkar kommer att bli dyrt. Att förstärka marktrupperna med 92.000 man kostar mer än 100 miljarder dollar under kommande sex år, och att bibehålla flygkapaciteten kostar ytterligare ett antal miljarder. De besparingar som följer på truppreduktionen i Irak behövs för att förstärka försvarsmakten…
President Obama måste snabbt lägga fram sin vision om det försvar som detta land behöver för att förbli säkert och framgångsrikt trots 2000-talets nya hotbilder.

Se där. Det är en filosofisk och strategisk seger för Bush och de neokonservativa att en så vänsterinriktad tidning nu sluter upp bakom det utrikespolitiska/militära tänkande som bara förra sommaren var ytterst kontroversiellt.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen