Kriminalpolitiken skapar otrygghet och segregering

Sunt förnuft säger att om våldsverkare får härja fritt ökar otryggheten i samhället. Människor som inte är kriminella vill skydda sig och de sina från misshandel, rån och mord. Men inget politiskt parti i Sverige står upp för denna trygghet — alla omfattas av socialistisk kriminologi som säger att det är brottslingarna det är synd om, inte dem som drabbas av brott. Då finns bara ett sätt för medborgarna att skydda sig och det är att bygga “gated communities”, där man låser övriga samhället ute.
I DN intervjuas Göran Cars, professor i samhällsplanering vid Kungl. Tekniska Högskolan, KTH. Och det är intressant att han, till skillnad från kriminologer begriper innebörden av den förda politiken, Samhället blir mer segregerat:

— Faktisk och upplevd trygghet är två olika saker. Trenden med inhägnader är något som kommer smygande över oss om vi inte reagerar och tar tag i frågor som våld och missbruk – sådant som stör vår trygghet …
— Jag tycker nog att det finns anledning att slå på stora trumman. Vi måste ta tag i frågor som våld och missbruk – sådant som stör vår trygghet, annars riskerar det här att sprida sig och samhället blir mer segregerat, säger han.

Alltså, inom akademiska världen är det tekniker som begriper människors sociala behov av trygghet, inte akademiker inom samhällsvetenskaperna! Hur mycket säger inte det oss om kvaliteten på svenska universitet? Det är dags att flytta upp kriminalpolitik på dagordningen när det gäller hur tryggheten ska stärkas. De partier som gör allvar av detta har mycket att hämta. Området ligger för fäfot i svensk politik.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen