Afghanistan är fronten mot ofrihetens mörka krafter

Dagens ledare i Upsala Nya Tidning har ett budskap denna blogg instämmer i till 100 procent, Överge inte Afghanistan!

Mellan raderna tycks det på många håll i många huvudstäder dessutom pågå en mental anpassning till nästa tankeled, nämligen att en militär reträtt från Afghanistan skulle vara ofrånkomlig. Men det vore en omoral och ett svek att överge detta land, som lidit så mycket så länge, och rimligen för lång tid lämna över det till ett stenhårt, närmast medeltida, förtryck.
Kanske även vi i väst måste inse att allt inte alltid går, eller ens kan gå, snabbt och smidigt att lösa. Att kämpa ner fanatiskt hängivna islamister kräver rimligen såväl tid och tålamod som, hemska tanke, understundom rent av även uppoffringar. Och en reträtt från Afghanistan innebär förstås inte att den islamistiska offensiven rinner ut i sanden. Den lär snart nog, uppmuntrad av framgången, dyka upp på annat håll.

Det sista kan inte nog understrykas. Vi måste inse att konflikterna i världen idag står mellan demokrati och frihet på ena sidan och förtryck, tyranni och fundamentalism på den andra. Här finns inga kompromisser att göra. Bara en sak gäller: segra! Även om det tar tid, och uppoffringarna blir större.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , ,, )

Rulla till toppen